🎊ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ദിവസമാക്കി നിങ്ങൾ🎊/കരയിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ 🙏😔😍Silu Talks MeetUp

Silu Talks Salha
Silu Talks Salha
Published on 21.11.2022

എന്റെ dress 👇
https://instagram.com/amelia_designz?igshid=YmMyMTA2M2Y=

makeup👇
https://instagram.com/shammu_mehndi_makeupartist?igshid=YmMyMTA2M2Y=

cake👇
9061083120

My Ayurveda dr👇
9497174206

collab/promotions contact 👇
[email protected]

#silutalkssalha #meetup
#cradleceremony

Runtime 00:33:30

SiluTalks, silu talks meetup, cradle ceremony SiluTalks, girl baby, kerala youtuber, subscribers meet up, tamil, how to,

COMMENTS: 1,430